πŸͺŸ Transparency

Security

** Attention Learn & Earn Participants** At the time the quiz was developed we had 11 audits.

​WUSD Treasury Strategy Inspex Audit WUSD SlowMist Audit WUSD Inspex Audit​

​WUSD Hacken Audit WUSD CertiK Audit​

​WSwap BSC & Polygon SlowMist Audit​

​WEXpoly Master SlowMist Audit​

​WEX Master(Farming Contacts) + WEX(token) + WSwap Inspex Audit​

​WEX RD Audit​

​WAULTx Certik Audit​

​WAULTx RD Audit​

​Wault Finance Certik's Skynet Audit​

​Wault Finance Certik's Summary​

​Wault Locker Certik Audit​

​Wault Locker RD Audit​

​Wault Source Code​

Contract Addresses

WUSD Token BSC : https://bscscan.com/address/0x3fF997eAeA488A082fb7Efc8e6B9951990D0c3aB​

WUSD Token Poly: https://polygonscan.com/address/0xb8ab048d6744a276b2772dc81e406a4b769a5c3d ​

WUSD Master BSC : https://bscscan.com/address/0x3d254b0efa0cdff966e2a5600d3e6eb3450981b1​

WUSD Master Poly: https://polygonscan.com/address/0xc9ff58bd2a1cb4fab0fec5a0d061527db1fbb923 WEX Peg : https://bscscan.com/address/0x4b470c312f3793d105d9485d9da33b098ff97070 WEXpoly Peg: https://polygonscan.com/address/0xa86212ed4783ea412e4a4e5fb2dad3fd0dd870e2 ​

WUSD T-Lock BSC: https://bscscan.com/address/0x7a8d6c614635657660651DB4802dA08d17DdBbFf​

WUSD T-Lock Poly: https://polygonscan.com/address/0xa72b0ecb54748d2aa46287ca20919bd6ea93fadf​

WUSD Treasury/Multisig BSC: https://bscscan.com/address/0x9d83728e7552F3E9f2aC90E81E117Ca0c119dbEd​

WUSD Treasury/Multisig Poly: https://polygonscan.com/address/0x796e992683fcb97b99b2513d17b835e214439868​

WS Poly Factory https://polygonscan.com/address/0xa98ea6356a316b44bf710d5f9b6b4ea0081409ef​

WS Poly Router https://polygonscan.com/address/0x3a1d87f206d12415f5b0a33e786967680aab4f6d​

WEXpolyMaster: https://polygonscan.com/address/0xc8bd86e5a132ac0bf10134e270de06a8ba317bfe​

WEXpoly Token: https://polygonscan.com/token/0x4c4bf319237d98a30a929a96112effa8da3510eb​

WAULTx Polygon: https://polygonscan.com/address/0x3053ad3b31600074e9a90440770f78d5e8fc5a54​

WEX Locked Pool: https://bscscan.com/address/0xF4E0943C1D55e883E3C6310CD641970A36a7f870​

WS Router: https://www.bscscan.com/address/0xd48745e39bbed146eec15b79cbf964884f9877c2 WS Factory: https://www.bscscan.com/address/0xb42e3fe71b7e0673335b3331b3e1053bd9822570​

WEX Token: https://bscscan.com/address/0xa9c41a46a6b3531d28d5c32f6633dd2ff05dfb90

WEX Master: https://bscscan.com/address/0x22fB2663C7ca71Adc2cc99481C77Aaf21E152e2D

WAULTx Token: https://bscscan.com/address/0xb64e638e60d154b43f660a6bf8fd8a3b249a6a21

WAULTx Staking: https://bscscan.com/address/0x06747f6501611bae9dd054ccc37ad076e9ea2465

Locker V1: https://bscscan.com/address/0xf0638da3da171afe58d8b201c6cf204ed8e30bd8#code

Locker V2: https://bscscan.com/address/0xFf45135267Bb266F93eb55b1215353b7f6EfA94E

Locker V3: https://bscscan.com/address/0xd786f053f93f2babd1e55617829cbae882a1a1e0​

LaunchPad: https://bscscan.com/address/0x5c87186232abe591fa6536b436b5620083c2c12d

Cake Vault: https://bscscan.com/address/0x171a5efefd1af5f56bb2d6854cc63063d04b3f63

Cake Vault Strategy: https://bscscan.com/address/0xe2e400df93f313ff7c5b21da4a9c4dcf88431139#code

Old Contract Addresses

WAULT token: https://bscscan.com/address/0x6ff2d9e5891a7a7c554b80e0d1b791483c78bce9​

WAULT Staking: https://bscscan.com/address/0x52a2b3beafa46ba51a4792793a7447396d09423f​

WAULT Lockup Liquidity Mining: https://bscscan.com/address/0xaBA8E6E7bC56973b723b7B2B14Ec11d64A7c3E92 WAULT Deprecated Liquidity Mining: https://bscscan.com/address/0x6f7a2b868a3babd26415fd4e8e2fee2630c9a74d​

​

​

​

​

​

​