πŸͺŸ Transparency

Security

WexMaster(Farming Contacts) + WEX(token) + WSwap Audit by Inspex: https://wault.finance/Audit-Wault-WSwap-FullReport-v2.0.pdf​

WEX RD Audit: https://wault.finance/WaultSwap-Smart_Contract_Security_Audit-Report.pdf​

WAULTx Certik Audit: https://wault.finance/CertiK-Audit-Report-for-Wault-Finance.pdf

WAULTx RD Audit: https://wault.finance/WAULTx-Smart-Contract-Security-Audit-Report.pdf

Certik's Skynet Audit on Wault Finance: https://wault.finance/Wault-Skynet-Scanning-Report.pdf

Certik's Summary on Wault Finance: https://www.certik.org/projects/wault

Wault Locker Certik Audit: https://wault.finance/Wault-Locker-CertiK-Final-Report-for-Wault-Protocol.pdf

Wault Locker RD Audit: http://www.rdauditors.com/wp-content/uploads/2021/04/Wault-Finance-Smart-Contract-Security-Audit-Report.pdf

Wault Source Code: https://github.com/WaultFinance

Contract Addresses

WEX Locked Pool: https://bscscan.com/address/0xF4E0943C1D55e883E3C6310CD641970A36a7f870​

WS Router: https://www.bscscan.com/address/0xd48745e39bbed146eec15b79cbf964884f9877c2 WS Factory: https://www.bscscan.com/address/0xb42e3fe71b7e0673335b3331b3e1053bd9822570​

WEX Token: https://bscscan.com/address/0xa9c41a46a6b3531d28d5c32f6633dd2ff05dfb90

WEX Master: https://bscscan.com/address/0x22fB2663C7ca71Adc2cc99481C77Aaf21E152e2D

WAULTx Token: https://bscscan.com/address/0xb64e638e60d154b43f660a6bf8fd8a3b249a6a21

WAULTx Staking: https://bscscan.com/address/0x06747f6501611bae9dd054ccc37ad076e9ea2465

Locker V1: https://bscscan.com/address/0xf0638da3da171afe58d8b201c6cf204ed8e30bd8#code

Locker V2: https://bscscan.com/address/0xFf45135267Bb266F93eb55b1215353b7f6EfA94E

LaunchPad: https://bscscan.com/address/0x5c87186232abe591fa6536b436b5620083c2c12d

Cake Vault: https://bscscan.com/address/0x171a5efefd1af5f56bb2d6854cc63063d04b3f63

Cake Vault Strategy: https://bscscan.com/address/0xe2e400df93f313ff7c5b21da4a9c4dcf88431139#code

Old Contract Addresses

WAULT token: https://bscscan.com/address/0x6ff2d9e5891a7a7c554b80e0d1b791483c78bce9​

WAULT Staking: https://bscscan.com/address/0x52a2b3beafa46ba51a4792793a7447396d09423f​

WAULT Lockup Liquidity Mining: https://bscscan.com/address/0xaBA8E6E7bC56973b723b7B2B14Ec11d64A7c3E92 WAULT Deprecated Liquidity Mining: https://bscscan.com/address/0x6f7a2b868a3babd26415fd4e8e2fee2630c9a74d​

​

​

​

​

​

​